Do 31 października 2016 możliwość wykorzystania posiadanych audytów efektywności energetycznej do wypełnienia nowego obowiązku

Do 31 października 2016 możliwość wykorzystania posiadanych audytów efektywności energetycznej do wypełnienia nowego obowiązku

[21.10.2016] W nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej na określoną kategorię przedsiębiorców nałożony został obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art 51 ustawy o efektywności energetycznej przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.) a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej istnieje jednak możliwość wykorzystania dotychczas posiadanych audytów jeżeli sporządzone zostały nie wcześniej niż przed 5 grudnia 2012 oraz spełniają wymagania, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej, to na mocy art. 51 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej – taki audyt uznaje się za audyt energetyczny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej- czyli nie ma potrzeby sporządzania dodatkowego audytu i jest możliwość wykorzystania "starego" audytu na potrzeby spełnienia ww. obowiązku.

W celu uznania dotychczas posiadanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa należy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej tj. do dnia 31 października 2016 zawiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, dołączając do zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Autor: radca prawny Kacper Skalski szef praktyki prawa energetycznego

Treści dostarcza: Kancelaria prawna Raczyński Skalski & Partners

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: