Nowa fundacja dla przedsiębiorców za 2 mln zł

W piątek 25 stycznia 2019 r., Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, państwowej osobie prawnej, której zadaniem będzie wsparcie cyfrowej modernizacji polskiego przemysłu.

 

Jak zawarto w uzasadnieniu projektu ustawy, podstawowym celem powołania do życia fundacji jest doprowadzenie do transformacji krajowego przemysłu do poziomu określanego, jako Przemysł 4.0, a w następstwie wzrost produktywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Fundacja zajmować ma się promocją najnowszych osiągnięć technologicznych oraz wspierać wdrażanie ich w przedsiębiorstwach. Głównymi obszarami zainteresowań fundacji będą m.in.: automatyzacja, sztuczna inteligencja, czy technologie teleinformatyczne. O niefinansowe wsparcie fundacji ubiegać się będą mogli prowadzący działalność na terenie RP przedsiębiorcy oraz podmioty działające na rzecz innowacyjności.

Uruchomienie fundacji kosztować ma 2 mln zł, a jej bieżąca działalność finansowana będzie z budżetu państwa. Zarząd tworzyć ma prezes zarządu wraz z dwoma innymi członkami. Zarówno ich, jak i 21 członków rady powoływać będzie minister właściwy ds. gospodarki, sprawujący zarazem nadzór nad działalnością fundacji.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: