Postępowanie pojednawcze

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną tylko wtedy, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednoosobowym. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli doszło do ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony podpisują ugodę; niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

Patrz również: Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego.

>>&gt POWRÓT
do spisu treści działu "Postępowanie sądowe" Encyklopedii Prawa

Nota prawna: Przed użyciem strony "Postępowanie pojednawcze" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".