Zwiększona oferta obligacji dziesięcioletnich

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 maja 2004 r. I CK 597/2003
Oświadczenie banku otwierającego akredytywę (art. 85 ust. 1 Prawa bankowego – tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) może być ustalone zgodnie z dyrektywami wykładni przewidzianymi w art. 65 kc, przy uwzględnieniu jedynie okoliczności dotyczących stosunku akredytywy i dokumentów akredytywy przedstawionych bankowi przez jej beneficjenta.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 lipca 2003 r. III CKN 309/2001
Wpis do księgi akcyjnej kształtuje stosunek prawny pomiędzy akcjonariuszem a spółką i w stosunku między tymi podmiotami ma charakter konstytutywny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. FSK 2066/2004
O tym, czy konwersja wierzytelności przysługującej wspólnikowi wobec spółki na udziały przybierze postać wkładu pieniężnego lub niepieniężnego decyduje treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki.

Oceń ten artykuł: