Pierwsza emisja oparta o WIRON miała już miejsce. Miała niewielki rozmiar i bilateralny charakter. Więcej szczegółów będziemy mogli podać, kiedy opublikowane zostaną składy portfeli

Podsumowanie: Czas, aby inwestorom zapaliła się czerwona lampka, ponieważ w obliczu silnej presji inflacyjnej i bardziej agresywnej polityki monetarnej rynek obligacji sygnalizuje szybki wzrost

Po wzroście rentowności krajowych dziesięciolatek o 1,8 pkt proc. od stycznia do listopada, nareszcie rysują się szansę na korektę i wzrost cen. Gorzej, że

Wyższe stopy procentowe i rentowności obligacji notowanych na giełdzie powinny skłonić ministra do podniesienia oprocentowania detalicznych obligacji. Powinny, ale póki co nie skłoniły, bo