Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego

Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego (KRS-ZR)
Formularz KRS – format RTF, 200KB
Formularz KRS – format PDF, 124KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Reklama: