Hipoteka łączna

W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna).

Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości.

W celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze czynności prawnej, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (hipoteka łączna umowna).

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece]

Nota prawna: Przed użyciem strony "Hipoteka łączna" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".