Rekomendacja S Komisji Nadzoru Bankowego [cz. 5]


Rekomendacja S Komisji Nadzoru Bankowego [cz. 5]

1.1. Rekomendacja 1

Zarząd banku jest odpowiedzialny za przyjęcie polityki zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Polityka zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powinna odzwierciedlać poziom akceptacji banku na ryzyko związane z tym portfelem.

1.1.1. Zarząd banku powinien zdefiniować kluczowe obszary polityki zarządzania ryzykiem portfeli ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, które będą podlegać bezpośredniej kontroli zarządu.

1.1.2. Zarząd banku powinien wyznaczyć członków zarządu bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację kluczowych elementów polityki zarządzania ryzykiem portfeli ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Rekomendacja ta dotyczy w szczególności banków znacząco zaangażowanych w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie.

1.1.3. Zarząd banku może delegować wszystkie funkcje związane z realizacją pozostałych elementów zatwierdzonej polityki na wyznaczone przez siebie osoby.

1.1.4. Rekomenduje się, aby elementami polityki zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie były w szczególności:
a) kryteria przyznawania kredytów, pożyczek i sprzedaży innych produktów i usług, które staną się ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie,
b) system monitorowania portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, pozwalający na identyfikację zagrożeń płynących z nadmiernej koncentracji wokół jednej z cech (np. koncentracja ze względu na typ nieruchomości, sektor gospodarki, długość okresu umowy, sposób oprocentowania), dla której to wskaźniki jakościowe są znacząco gorsze,
c) procedury administrowania portfelem ekspozycji kredytowych, tj. gromadzenia i archiwizowania dokumentów, dotyczące wypłat kolejnych transz oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia przez dłużnika warunków umowy,
d) zasady dotyczące ustalania, weryfikacji i aktualizacji wartości zabezpieczenia,
e) regulacje określające sposób oceny ekspozycji kredytowych, które nie spełniają podstawowych wymogów ustalonych przez bank a zawartych w odpowiednich regulaminach bankowych,
f) zasady uwzględniania ponoszonego przez dłużnika ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej.

1.1.5. Polityka banku w zakresie portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powinna charakteryzować się ciągłością. Dlatego też ustalając politykę na kolejne okresy zarząd banku powinien brać pod uwagę cykliczność gospodarki oraz zmiany zachodzące w samym portfelu ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Zmiany te dotyczą przede wszystkim wielkości udziału poszczególnych rodzajów ekspozycji w całym portfelu oraz jakości i wartości zabezpieczeń. Polityka powinna być okresowo weryfikowana, niemniej jednak w dłuższej perspektywie czasu powinna być stała i realizować podstawowe założenia ogólnej strategii banku.

>>> POWRÓT
do spisu treści Rekomendacji S

Przed użyciem strony "Rekomendacja S" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

Partnerzy Skarbiec.Biz – doradcy finansowi Goldenegg oraz private banking Deutsche Bank PBC

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Goldenegg sp. z o.o. – kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb oraz największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Jeszcze całkiem niedawno temu pożyczanie pieniędzy uchodziło za synonim niegospodarności. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego podejście konsumentów do kredytów i pożyczek uległo ewolucji. Szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt), nawet jeśli wiąże się to z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości (pożyczka hipoteczna i mieszkaniowa).

Dlatego – wychodząc na przeciw Państwa potrzebom – oferujemy możliwość kontaktu z Goldenegg, doradcami którzy we współpracy z kilkunastoma bankami pomogą Państwu wybrać kredyt najlepiej dostosowany do Państwa możliwości i potrzeb finansowych.

Poza szeroką gamą kredytów Goldenegg posiada jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które umożliwiają ochronę zainwestowanego kapitału i korzyści podatkowe niedostępne dla inwestorów indywidualnych.

Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych ofert inwestycyjnych.

By wypełnić formularz kontaktowy GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Ponadto, udostępniamy również produkty kredytowe Deutsche Bank, takie jak kredyt samochodowy (auto-kredyt) czy też pożyczki lombardowe.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Oceń ten artykuł: