Pożyczki i kredyty dla przedsiębiorstw


Pożyczki i kredyty dla przedsiębiorstw

Pożyczki i kredyty to ważna forma finansowania dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, bowiem nie zawsze doświadczenie bądź pomysł na biznes wiążą się z posiadaniem wystarczających środków pieniężnych na jego realizację.

Banki są gotowe przyjść z pomocą takim osobom, ale oczekują również możliwości zabezpieczenia swoich interesów, w szczególności za pośrednictwem takich instrumentów jak przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesje praw z umów, cesje polis ubezpieczeniowych, blokada środków na rachunku bankowym, zastaw, zastaw rejestrowy albo hipoteka. Celem tego rodzaju zabezpieczeń jest uzyskanie gwarancji spłaty zadłużenia nawet w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności do bieżącego regulowania innych wierzytelności.

Oceń ten artykuł: