Kolejność korzystania z zabezpieczeń


Kolejność korzystania z zabezpieczeń

W jakiej kolejności bank powinien korzystać z ustanowionych zabezpieczeń kredytu?

Jeżeli przy ustanawianiu podwójnego zabezpieczenia kredytu przez przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz przez umowę poręczenia – nie uzgodniono inaczej, to zarówno w kolejności, jak i zakresie realizacji zabezpieczeń decyduje kredytodawca (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1993 r., sygn. akt III CZP 54/93).

Ukształtowanie treści stosunków tworzących zabezpieczenie wierzytelności (kredytu) jest pozostawione uznaniu stron (art. 353[1] k.c). W razie zatem ustanawiania dwu lub więcej zabezpieczeń różnego lub tego samego rodzaju strony mogą – uwzględniając różnice i swoistości w rozkładzie ryzyk, związane z zastosowanymi rodzajami zabezpieczeń (i ewentualnie z innymi jeszcze okolicznościami) – wprowadzać do umów postanowienia co do kolejności, uwarunkowania, zakresu itp. realizacji danego zabezpieczenia.

Jeżeli jednak postanowienie takie do umowy nie zostało wprowadzone, każda umowa o zabezpieczenie musi być traktowana samodzielnie i odrębnie, nie ma więc podstaw do narzucania korzystającemu z tych zabezpieczeń jakichś w tym względzie ograniczeń.

Może on zatem korzystać ze swych uprawnień w sposób, jaki uzna za właściwy, również przez egzekwowanie zapłaty nie spłaconej należności kredytowej od poręczyciela – przed realizacją innego zabezpieczenia.

Inne porady

[22.03.2007] Jak unikać pułapek w ofertach kredytowych?
Kredyty są w zasięgu ręki, dostępne dla wszystkich. W ciągu jednego dnia pusty portfel można zapełnić spora gotówką. Większość z nas wpada na pomysł zaciągnięcia szybkiej pożyczki pod wpływem ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub reklamy w telewizji. Pierwsze kroki kierujemy właśnie do banku, który nas zaintrygował swoją ofertą. Nie ma w tym nic złego, o ile nie poprzestaniemy tylko na pierwszym kroku. Zaciąganie kredytu nie jest rzeczą, którą warto robić pod wpływem impulsu. Postarajmy się skonfrontować ofertę wybranego banku z kilkoma innymi, które znamy
Czym kredyt różni się od pożyczki?
Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy?
Czy banki może żądać od pracodawcy osoby, która ubiega się o kredyt informacji o jej zarobkach?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Czy bank może pobierać odsetki od odsetek w przypadku umowy kredytu?
Jakie są podatkowe skutki umorzenia odsetek od kredytu?
Czy możliwe jest dokonanie przelewu na zabezpieczenie kredytu w odniesieniu do tzw. wierzytelności przyszłej?
Czy możliwy jest przelew na zabezpieczenie kredytu wierzytelności w wysokości wyższej niż kwota kredytu?
W jakiej kolejności bank powinien korzystać z ustanowionych zabezpieczeń kredytu?
Jakie są uprawnienia banku na który przewłaszczono rzecz w celu zabezpieczenia kredytu?
Jaki jest skutek spłaty kredytu dla wierzytelności przeniesionej na kredytodawcę w celu zabezpieczenia spłaty kredytu

Oceń ten artykuł: