Cienka kapitalizacja

Cienka kapitalizacja a klauzula o niedyskryminacji, [w:] KPMG Forum – lipiec 2005
https://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d49564b8fd1dc16a863
b3687ada8da9c4548b/junjul05_forum.pdf

Maciej Pniewski: Cienka kapitalizacja
"Z dniem 1 stycznia 2005 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące tzw. "cienkiej kapitalizacji". Zgodnie z tymi przepisami, w dużym uproszczeniu – odsetki od pożyczek i kredytów (a także depozytów nieprawidłowych, lokat i innych równoważnych form kredytowania) udzielanych spółkom przez udziałowca (akcjonariusza) lub udziałowców (akcjonariuszy) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w zakresie, w jakim wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców i podmiotów będących wspólnikami tych udziałowców przekracza trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki będącej pożyczkobiorcą."

Nota prawna: Przed użyciem strony "Cienka kapitalizacja" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"