Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Przeczytaj także:
Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce – podsumowanie pierwszego półrocza 2007 r.
Bieżące informacje z rynku zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Jeszcze do niedawna dostęp do światowych rynków finansowych był dla przeciętnego obywatela Polski marzeniem równie realnym, co znalezienie w swojej skrzynce na listy namiętnej korespondencji od Jennifer Lopez / Brada Pitta. Sytuacja ta uległa jednak zmianie, gdy w naszym kraju pojawiły się fundusze Merrill Lynch, fundusze Franklin Templeton oraz Superfund TFI.

Czym są te trzy instytucje? Wbrew temu, co mogą sądzić niektórzy, Merrill Lynch nie jest bynajmniej krewnym Davida Lyncha o imieniu Merrill, lecz jest to jedna z największych i najstarszych na świecie grup kapitałowych zajmujących się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Nie mniej elitarną instytucję stanowi Franklin Templeton oraz fundusze hedgingowe Quadriga z którymi związany jest Superfund. Klikając na odpowiedni link w pierwszym akapicie można uzyskać więcej informacji na temat każdej z tych instytucji.

Inwestowanie poza granicami Polski pozwala na użycie instrumentów inwestycyjnych, które nie są dostępne w naszym kraju oraz uniezależnia nas od lokalnej koniunktury gospodarczej. Z drugiej strony wystawia inwestorów także na ryzyko kursowe, związane z możliwymi zmianami kursu złotówki względem walut obcych w których denominowane są jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Mimo to zagranicznym funduszom inwestycyjnym warto jest przyglądać się z dużą uwagą – szczególnie obecnie, gdy wzrasta ryzyko inwestycji na polskiej giełdzie, co może negatywnie odbić się na wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących nad Wisłą. Tymczasem na świecie istnieje wiele innych wschodzących rynków, które pozwalają uzyskać stopy zwrotu porównywalne z tymi, które były osiągane w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne, których dystrybucja prowadzona jest w Polsce lokują swoje środki praktycznie na całym świecie: w Australii oraz na obszarze Pacyfiku (Merrill Lynch Pacific Equity Fund), na Dalekim Wschodzie (Merrill Lynch Japan Fund oraz Merrill Lynch Japan Value Fund) – bądź w całej Azji (Merrill Lynch Asian Dragon Fund oraz Templeton Asian Growth Fund), ale również w Europie (Merrill Lynch European Growth Fund, Merrill Lynch Emerging Europe Fund, Templeton Euroland Fund, Templeton Growth Euro Fund, Franklin Mutual European Fund i Templeton Eastern Europe Fund) a także w Stanach Zjednoczonych (Franklin US Equity Fund oraz Merrill Lynch Flexible Equity Fund). Nie mniej obiecujące wydają się również inwestycje w Ameryce Łacińskiej (Templeton Latin America Fund oraz Merrill Lynch Latin American Fund).

Istnieją także takie fundusze zagraniczne, które inwestują na całym świecie (Templeton Global Fund, Merrill Lynch Global Allocation Fund), w szczególności zaś na rynkach wschodzących (Merrill Lynch Emerging Markets Fund) oraz takie, które inwestują tylko w wyselekcjonowaną gałąź przemysłu, która w ocenie osób zarządzających rokuje nadzieje na znaczące zyski (Merrill Lynch World Energy Fund, Merrill Lynch World Gold Fund, Merrill Lynch World Mining Fund oraz Merrill Lynch World Healthscience Fund).

Polskie fundusze, które inwestują zagranicą

Warto jest odnotować, że lokowanie środków na całym globie jest możliwe nie tylko dzięki funduszom zagranicznym, ale również przy udziale funduszy, które są zarządzane przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i mają siedzibę w naszym kraju, ale ich polityka inwestycyjna zezwala za udział w przedsięwzięciach gospodarczych poza granicami kraju.

Wśród podmiotów tego rodzaju można wskazać takie, które inwestują w obligacje (AIG FIO Obligacji Zagranicznych) – w tym wyłącznie w obligacje denominowane w euro (Skarbiec Euroobligacja) albo w obligacje dolarowe (DWS USD Obligacji, BPH Dolarowych Obligacji, Skarbiec Dolarowa Obligacja, UniDolar Obligacje), zagraniczne akcje i inne papiery wartościowe (AIG FIO Nowa Europa, DWS Top 50 Europa, Citi Zrównoważony Środkowoeuropejski oraz SEB6 – Euro Lokata) a także w zagraniczne fundusze inwestycyjne (ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych oraz ING Zagranicznych Funduszy Euro).

Chcesz zainwestować w fundusze zagraniczne?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę zagranicznych funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:

CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Inne fundusze zagraniczne, która można nabyć w Polsce dzięki polisom inwestycyjnym

Fundusze Barings | Fundusze Blackrock | fundusze Legg Masongroup | Fundusze Fidelity | Fundusze Fleming | Fundusze HSBC | Fundusze Invesco | Fundusze Investec | Fundusze JP Morgan | Fundusze Morgan Stanley | Fundusze Nomura Investments

Nota prawna: Przed użyciem strony "Zagraniczne fundusze inwestycyjne" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: