Fundusze inwestycyjne – wstępne wyjaśnienia

Fundusze inwestycyjne – wstępne wyjaśnienia

Fundusze inwestycyjne to osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych od inwestorów w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być: ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego albo osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego bądź wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

Tworzenie funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi stanowi działalność zastrzeżoną dla tzw. towarzystw funduszy inwestycyjnych, których kompletny spis można uzyskać klikając na link obok.

Czy warto powierzać swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym?

Dla osób, które nie są profesjonalnie związane z rynkiem finansowym, fundusze inwestycyjne są dużo bardziej bezpieczną formą pomnażania kapitału niż samodzielna gra na giełdzie papierów wartościowych. Co prawda w okresie wzrostu cen akcji fundusze inwestycyjne nigdy nie zapewniają tak dużych zysków jak optymalna strategia inwestycyjna na giełdzie, tym niemniej mało który inwestor potrafi samodzielnie wypracować taką strategię. Dlatego też w długiej perspektywie czasowej fundusze inwestycyjne pozwalają mniej wyrobionym inwestorom lepiej zarabiać niż podlegające silnym wahaniom kursów papiery wartościowe. Należy podkreślić, że prawda ta dotyczy również innych segmentów rynku niż akcje znajdujące się w publicznym obrocie.

Jakie rodzaje funduszy działają na rynku?

W zależności od przyjętej strategii lokowania środków fundusze inwestycyjne można podzielić na kilka zasadniczych grup. Najbardziej bezpieczne a zarazem najmniej rentowne są fundusze pieniężne (rynku pieniężnego), które inwestują w starannie wyselekcjonowane instrumenty rynku pieniężnego oraz najbardziej korzystne depozyty bankowe. Na przeciwległym biegunie rynku umiejscowione są fundusze akcji, w szczególności zaś fundusze agresywne, których wartość może podlegać silnym wahaniom, gdy nastanie bessa na giełdzie papierów wartościowych. Znaczący poziom bezpieczeństwa oraz zyski wyższe niż rynek pieniężny zapewniają natomiast fundusze obligacji.

Zalety wszystkich wymienionych strategii inwestycyjnych starają się łączyć fundusze aktywnej alokacji oraz fundusze stabilnego wzrostu (tj. fundusze hybrydowe), które amortyzują możliwe straty, ale nie znajdują się również w czołówce pod względem zyskowności. Realizowanie różnorakich strategii w ramach jednego funduszu zapewnia również jego podział na subfundusze, a podobny efekt przynoszą tzw. fundusze funduszy (tj. portfelowe), które inwestują w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

Szerszy zakres możliwości niż otwarte fundusze inwestycyjne zapewniają zamknięte fundusze inwestycyjne, które jednak w wielu wypadkach stawiają swoim uczestnikom dużo wyższe wymogi kapitałowe. Wśród nich wskazać można na fundusze sekurytyzacyjne, które inwestują w wierzytelności, a także fundusze portfelowe oraz aktywów niepublicznych.

Zupełnie odmienną kategorię narzędzi inwestycyjnych stanowią fundusze hedgingowe, które zapewniają dużo mniej konwencjonalne strategie inwestycyjne i obciążone są dużo większym ryzykiem inwestycyjnym niż zwykłe fundusze. Podobny charakter posiadają tzw. fundusze luksemburskie, czyli zagraniczne podmioty zajmujące się inwestowaniem powierzonych im środków, które ze względu na korzystne regulacje podatkowe zostały zarejestrowane w Wielkim Księstwie Luksemburga. Natomiast pojęcie fundusze azjatyckie nie odnosi się do odmiennego rodzaju funduszy, ale wszelkich instytucji inwestujących na rynkach Dalekiego Wschodu.

Najbardziej zindywidualizowane strategie zapewniają swoim beneficjentom bardziej złożone produkty i strategie finansowe, które są tylko częściowo oparte na funduszach inwestycyjnych, takie jak programy i plany systematycznego oszczędzania oraz doradztwo asset management.

Od klasycznych funduszy inwestycyjnych odróżnić należy tzw. "inwestycje alternatywne", którym poświęcamy odrębny dział tematyczny.

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Szukasz korzystnej inwestycji?

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Goldenegg sp. z o.o. – kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb oraz największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Jeszcze całkiem niedawno temu pożyczanie pieniędzy uchodziło za synonim niegospodarności. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego podejście konsumentów do kredytów i pożyczek uległo ewolucji. Szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt), nawet jeśli wiąże się to z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości (pożyczka hipoteczna i mieszkaniowa).

Dlatego – wychodząc na przeciw Państwa potrzebom – oferujemy możliwość kontaktu z Goldenegg, doradcami którzy we współpracy z kilkunastoma bankami pomogą Państwu wybrać kredyt najlepiej dostosowany do Państwa możliwości i potrzeb finansowych.

Poza szeroką gamą kredytów Goldenegg posiada jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które umożliwiają ochronę zainwestowanego kapitału i korzyści podatkowe niedostępne dla inwestorów indywidualnych.

Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych ofert inwestycyjnych.

By wypełnić formularz kontaktowy GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Wśród 140 funduszy oferowanych przez Deutsche Bank PBC S.A. warto zwrócić uwagę na zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym fundusze Franklin Templeton oraz Merrill Lynch, a także fundusze hedgingowe dostępne poprzez fundusz Superfund. Dzięki współpracy z Deutsche Bank, spośród krajowych możliwości inwestycyjnych portal Skarbiec.Biz proponuje m.in. fundusze Arka, fundusze DWS, fundusze ING, fundusze Legg Mason, fundusze AIG, fundusze Union Investment, a także fundusze Allianz.

Ponadto, udostępniamy również produkty kredytowe Deutsche Bank, takie jak kredyt samochodowy (auto-kredyt) czy też pożyczki lombardowe.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Oceń ten artykuł: