Fundusz hedgingowy Superfund w ofercie AmerBrokers


Fundusz hedgingowy Superfund w ofercie AmerBrokers

[Warszawa, 20 kwietnia 2006 r.] SUPERFUND Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – pierwszy fundusz hedgingowy w Polsce, jest już dostępny w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A.

SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło współpracę z Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. W jego ofercie znajdą się jednostki uczestnictwa trzech Subfunduszy SUPERFUND SFIO: Superfund A, Superfund B oraz Superfund C. Dom Maklerski AmerBrokers to już 11 Podmiot prowadzący dystrybucję produktów SUPERFUND.

SUPERFUND SFIO to pierwszy w Polsce fundusz hedgingowy. Daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków, a poprzez inwestycje w kontrakty terminowe pozwala generować zyski niezależnie od sytuacji rynkowej. Superfund SFIO jest funduszem parasolowym, którego subfundusze inwestują w fundusze typu managed futures tj. luksemburskie Superfund SICAV EUR. Fundusze Superfund inwestują w najbardziej płynne na świecie finansowe i towarowe kontrakty terminowe.

Dzięki szerokim możliwościom inwestycyjnym fundusze hedgingowe pozwalają zmniejszyć ryzyko całości portfela jednocześnie podnosząc jego rentowność. Do tej pory polscy inwestorzy nie mieli dostępu do produktów pozwalających zarabiać również w okresach bessy, dlatego też wierzymy, że nasza oferta będzie doskonałym uzupełnieniem i zabezpieczeniem portfeli inwestycyjnych klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers – mówi Maciej Brysławski, Wiceprezes Zarządu Superfund TFI.

W ramach SUPERFUND SFIO Klientom oferowane są trzy subfundusze zarządzane według trzech sprawdzonych strategii, różniących się profilem ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu: Strategia A – tradycyjna, Strategia B – dynamiczna, oraz Strategie C – agresywna. Celem poszczególnych Subfunduszy, jest odwzorowanie wyników luksemburskich funduszy SUPERFUND SICAV EUR.

Od początku istnienia tj. od 13 grudnia 2005, subfundusz osiągają dobre wyniki inwestycyjne: 8,6% w przypadku Superfund A, 10,8% w przypadku Superfund B, oraz 14,9% w Superfund C.

Minimalna wartość pierwszej inwestycji do SUPERFUND SFIO wynosi równowartość w złotych kwoty 40 000 EUR.

Dom Maklerski AmerBrokers S.A.

Dom Maklerski AmerBrokers działa na rynku kapitałowym od 1994 roku, najpierw jako oddział Banku Amerykańskiego w Polsce S.A., zaś od 2 października 2000r. jako Dom Maklerski AmerBrokers S.A.

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. jest podmiotem w pełni zależnym od DZ Banku Polska S.A. (dawniej AmerBank S.A.), który posiada 100% akcji. Głównym akcjonariuszem DZ Banku Polska S.A. jest z kolei DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank. Jest to lider niemieckiej grupy bankowej składającej się z banków kredytowych, hipotecznych, firm inwestycyjnych i leasingowych.

AmerBrokers prowadzi swą działalność w zakresie:

ˇ nabywania i sprzedaży instrumentów finansowych na rachunek klienta,
ˇ oferowania instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym i poza rynkiem regulowanym,
ˇ doradztwa w zakresie pozyskiwania kapitału,
ˇ przechowywania instrumentów finansowych,
ˇ obrotu instrumentami finansowymi niedopuszczonymi do zorganizowanego obrotu,
ˇ pośrednictwa w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
ˇ świadczenia usług poza rynkiem regulowanym.

Spośród wszystkich Domów Maklerskich działających w Polsce AmerBrokers został uznany przez Rzeczpospolitą za trzeci w kolejności Dom Maklerski w Polsce pod względem atrakcyjności oferty dla drobnych inwestorów.

2004 roku AmerBrokers został laureatem prestiżowej nagrody KDPW – GALEON 2004, co wyróżniło go jako najlepszy ze wszystkich Domów Maklerskich jak i Banków w Polsce pod względem bezpieczeństwa transakcji i rozliczeń.

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: