Lokata inwestycja BRE Banku na wzrost cen towarów


Lokata inwestycja BRE Banku na wzrost cen towarów

Do 5 lipca br. BRE Bank prowadzi subskrypcję na lokatę inwestycyjną powiązaną z koszykiem towarów, w skład którego wchodzą metale szlachetne, przemysłowe oraz rośliny przemysłowe i spożywcze. Lokata GLOBAL COMMODITY skierowana jest do Klientów Korporacyjnych i Private Banking BRE Banku, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków, a jednocześnie cenią bezpieczeństwo.

Produkt skierowany jest do wszystkich Klientów Korporacyjnych i Private Banking BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej 20 tys. PLN bądź 25 tys. USD.

Dwu- lub trzyletnie lokaty GLOBAL COMMODITY dostępne są w walutach PLN i USD.

Oprocentowanie wypłacane jest w dniu zakończenia lokaty. Obliczane jest na podstawie wzrostu wartości koszyka towarów w trakcie trwania lokaty oraz współczynnika partycypacji.

W skład koszyka towarów wchodzą:

Metale szlachetne (złoto i srebro)
Metale przemysłowe (miedź, aluminium, cynk i nikiel)
Rośliny przemysłowe i spożywcze – S&P GSCI Agricultural Index Excess Return (pszenica, kukurydza, soja, cukier, bawełna, kawa, kakao)
Wartość koszyka towarów liczona jest w oparciu o średnią arytmetyczna kwartalnych obserwacji aktywa bazowego lokaty.

Przewidywana wartość współczynnika partycypacji:
80% dla 2-letniej lokaty w PLN
105% dla 3-letniej lokaty w PLN
85% dla 2-letniej lokaty w USD
110% dla 3-letniej lokaty USD

Produkt jest całkowicie bezpieczny – w przypadku niekorzystnych zmian wartości cen towarów, klienci otrzymują całość zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia lokaty. Oznacza to, że lokata nie jest obciążona ryzykiem wynikających z niekorzystnych zmian na rynku surowców. Zaletą lokaty jest również możliwość dywersyfikacji portfela poprzez inwestycje alternatywna do rynku akcji.

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: