KBC Światowych Spółek FIZ

Fundusze AIG

KBC Światowych Spółek FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji20/07/2008
ZarządzającyHorizon Kredyt Bank GLOBAL CAP1
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/03/2011
Pierwszy dzień wykupu10/10/2008
Stopa udziału w instrumencie bazowym140,00
Ochrona kapitału w dniu zapadalności100
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2008-08-11100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-12100.91 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Zysk na koniec inwestycji uzależniony będzie od zmiany wartości koszyka spółek. W koszyku znalazły się m.in. BASF, British American Tobacco oraz Marks & Spencer. Udział we wzroście koszyka na koniec inwestycji wynosi 140%.
Maksymalna stopa zwrotu jaką można osiągnąć w ocenie KBC TFI S.A. w dniu zapadalności funduszu to 30%.

Jeśli w dniu zapadalności funduszu, wskutek niekorzystnej sytuacji na rynku, wartość koszyka spółek spadnie poniżej jego wartości początkowej, inwestor otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału (bez opłaty za wydanie certyfikatów).

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 12 maja do 30 czerwca 2008.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

 

[03-08-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: