KBC ROCZNA PREMIA II FIZ

Fundusze AIG

KBC ROCZNA PREMIA II FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji06/07/2009
ZarządzającyHorizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/03/2013
Pierwszy dzień wykupu10/12/2009
Ochrona kapitału w dniu zapadalności100
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2009-07-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1293.52 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Sposób przygotowania funduszu pozwala inwestorowi na to, aby już w trakcie jego trwania mógł cieszyć się zyskami, które wypłacone będą w gotówce – pewna premia 5%, zostanie wypłacona już w marcu 2010 roku.
Dodatkowo w kolejnych okresach inwestor ma możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków, szczególnie w porównaniu do profitów, jakie można uzyskać z tradycyjnych form inwestowania.

  • Stałą premię, w wysokości 5% niezależnie od sytuacji rynkowej już w marcu 2010 roku.
  • Dodatkowy dochód w kolejnych trzech okresach zależeć będzie od zachowania się specjalnie wyselekcjonowanych akcji 30 spółek. Wystarczy, że w kolejnych latach, począwszy od początku 2011 roku każda z wybranych spółek wzrośnie o jakąkolwiek wartość – wystarczy już 0,01% względem wartości początkowej, abyś otrzymał maksymalny kupon w wysokości 6,5%.

Dzięki ochronie kapitału nawet w przypadku trudnej sytuacji rynkowej inwestor ma pewność, że w najgorszym razie w dniu zapadalności otrzymasz z powrotem zainwestowany kapitał, bez uwzględnienia opłaty za wydanie certyfikatów.* ( Dochód z funduszu przed opodatkowaniem, za pierwszy okres obliczeniowy (08.2009 – 01.2010) wypłacony zostanie w marcu 2010r. Zysk za drugi, trzeci czwarty okres obliczeniowy może wynieść od 0 do maksymalnie 6,5%, przed opodatkowaniem. Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny certyfikatu.
Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu).

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 22 kwietnia do 19 czerwca 2009.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

bezpieczny

 

[03-08-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: