KBC Quick Exposure FIZ

Fundusze AIG

KBC Quick Exposure FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuzrównoważony
Data rejestracji15/12/2009
Zarządzający Horizon Kredyt Bank Quick Exposure Booster 1
Minimalny zapis 10000,00
Dzień zapadalności10/08/2013
Pierwszy dzień wykupu10/03/2010
Cena emisyjna certyfikatu 100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2010-01-11100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1292.45 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

W funduszu KBC Quick Exposure FIZ zysk zależeć będzie od zachowania się indeksu CECEEUR obejmującego spółki o dużej kapitalizacji z regionu Europy Centralnej tj. z Polski (51%), Czech (32%) i Węgier (17%).

W skład indeksu wchodzą takie spółki jak: PKO BP S.A., Pekao S.A, węgierskie OTP BANK oraz MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY, a także czeskie KOMERCNI BANKA AS i TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC.

Konstrukcja funduszu może zapewnić Inwestorowi nawet 2,5 – krotny udział we wzroście indeksu CECEEUR, przy czym maksymalna stopa zwrotu nie będzie wyższa niż 90%.

Subskrypcja certyfikatów trwała od 16 do 30 listopada 2009. Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu jest 10 marca 2010 r. (żądania wykupu należy składać od 10 do 23 lutego 2010).

Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów. Maksymalna stopa zwrotu wynosi 90%. Partycypacja (P1-udział we wzroście indeksu): 250% Partycypacja (P2- udział w spadku indeksu): 100%

Fundusz bez ochrony kapitału.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

 

[28-04-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: