KBC Premia Plus II FIZ

Fundusze AIG

KBC Premia Plus II FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji11/12/2008
ZarządzającyGlobal Partners Kredyt Bank Super Fix Upside Click 1
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/02/2012
Pierwszy dzień wykupu10/05/2009
Ochrona kapitału w dniu zapadalności110
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2009-01-12100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-12103.89 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Czas inwestycji został podzielony na 3 roczne okresy obliczeniowe. Zyski uzyskane w poszczególnych okresach będą kumulowane i wypłacone Inwestorowi w całości w Dniu Zapadalności funduszu.

  • Za pierwszy rok trwania funduszu zysk wyniesie 10% od zainwestowanych środków.* (Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Premia z Funduszu za pierwszy okres obliczeniowy (01.2009 – 12.2009) przypadająca osobom, które będą posiadały certyfikaty inwestycyjne w Dniu Zapadalności. Lokata 3-miesięczna, oprocentowanie w skali roku).
  • W drugim i trzecim roku inwestycji zysk zależał będzie od zmian wartości koszyka akcji 30 zagranicznych spółek. W każdym z tych dwóch lat, Twój zysk może wynieść od 0 % do 9%. Na koniec trwania funduszu możesz zarobić od 10% do 28%.

W koszyku znalazły się m. in. Nestle, Nokia, Siemens AG.

Wpłacając środki do funduszu KBC Premia Plus II FIZ inwestor ma możliwość ulokowania takiej samej kwoty na atrakcyjnej 3-miesięcznej lokacie. Oprocentowanie lokaty to 10% w skali roku.

Specjalna konstrukcja funduszu zapewnia do 100% ochrony zainwestowanego kapitału. Oznacza to, że w przypadku niekorzystnej koniunktury, w Dniu Zapadalności funduszu inwestor otrzyma wpłacony kapitał, bez uwzględnienia opłaty za wydanie certyfikatów.

Minimalna Stopa Zwrotu w Dniu Zapadalności: 10%;
Maksymalna Stopa Zwrotu w Dniu Zapadalności: 28%;

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 6 października do 28 listopada 2008.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

bezpieczny

 

[28-07-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: