KBC Premia Plus FIZ

Fundusze AIG

KBC Premia Plus FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji24/09/2008
ZarządzającyGlobal Partners Kredyt Bank Fix Upside Click 1
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/11/2011
Pierwszy dzień wykupu10/02/2009
Ochrona kapitału w dniu zapadalności110
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2008-10-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-12111.19 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Czas inwestycji został podzielony na 3 roczne okresy obliczeniowe. Zyski uzyskane w poszczególnych okresach będą kumulowane i wypłacone Inwestorowi w całości w Dniu Zapadalności funduszu.

  • Za pierwszy roku trwania funduszu zysk wyniesie 10% od zainwestowanych środków. (Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności funduszu, bez opłaty za wydanie certyfikatów. Premia z Funduszu za pierwszy okres obliczeniowy (10.2008 – 09.2009) przypadająca osobom, które będą posiadały certyfikaty inwestycyjne w Dniu Zapadalności. Oprocentowanie lokaty w skali roku).
  • W drugim i trzecim roku inwestycji zysk zależał będzie od zmian wartości koszyka akcji 30 spółek, pochodzących z Europy Zachodniej. W każdym z tych dwóch lat, Twój zysk może wynieść od 0 % do 11%.

W koszyku znalazły się m. in. Philips Electronics, Roche Holding czy BMW.

Wpłacając środki do funduszu KBC Premia Plus FIZ inwestor ma możliwość ulokowania takiej samej kwoty na atrakcyjnej 3-miesięcznej lokacie. Oprocentowanie lokaty to do 10% w skali roku.

Minimalna Stopa Zwrotu w Dniu Zapadalności: 10%;
Maksymalna Stopa Zwrotu w Dniu Zapadalności: 32%;

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 28 lipca do 29 sierpnia 2008.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

bezpieczny

 

[28-07-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: