KBC Poland Jumper 2 FIZ

Fundusze AIG

KBC Poland Jumper 2 FIZ

[11-05-2010] KBC Poland Jumper 2 FIZ jest funduszem inwestycyjnym z częściową ochroną kapitału w dniu zapadalności, tzn. 100% zainwestowanych środków; jeśli indeks WIG20 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej w kwietniu 2010 roku. W przeciwnym przypadku inwestor partycypuje w spadku wartości indeksu.

Fundusz opiera się na bardzo prostej zasadzie ustalenia jednej wartości początkowej w kwietniu 2010 roku i przeprowadzaniu co 12 miesięcy obserwacji wartości indeksu WIG20.

  • Pierwsza obserwacja – maj (2011): jeżeli WIG20 jest wyżej niż w kwietniu 2010 r., Klient otrzymuje kupon 15%, a fundusz zapada. Jeśli WIG20 jest niżej niż w kwietniu 2010 r., to czekamy na drugą obserwację.
  • Druga obserwacja – maj (2012): jeżeli WIG20 jest wyżej niż w kwietniu 2010 r., Klient otrzymuje kupon 30%, a fundusz zapada. Jeżeli WIG20 jest niżej niż w kwietniu 2010 r., to czekamy na trzecią obserwację.
  • Trzecia/ostatnia obserwacja – maj (2013): jeżeli w czasie obserwacji WIG20 będzie wyżej niż 3 lata wcześniej, kupon wypłacany Klientowi wyniesie aż 45%. Jeżeli wartość indeksu WIG20 wynosi co najmniej 70% wartości początkowej, Klient otrzyma całość wpłaconych środków. W innym przypadku Klient partycypuje w całości spadku indeksu.

Informacje podstawowe

Typ funduszuinny
Minimalny zapis 100000,00
Pierwszy dzień wykupu10/07/2010
Cena emisyjna certyfikatu 10000,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2010-04-1210000.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-129495.00 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu był 10 lipca 2010.
Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 15 lutego do 15 marca 2010.

Czas trwania Funduszu: od 1 roku do 3 lat

Dzień Zapadalności Funduszu: 10 czerwca 2013, z tym że w przypadku wzrostu indeksu WIG20 fundusz może zapaść wcześniej, tj. 10 czerwca 2011 lub 10 czerwca 2012.

Częściowa ochrona: 100% zainwestowanych środków*; jeśli indeks WIG20 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej w kwietniu 2010.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: