KBC Klik Polska FIZ

Fundusze AIG

KBC Klik Polska FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji18/01/2010
Zarządzający Horizon Kredyt Bank Reverse Click 1
Minimalny zapis 1000,00
Dzień zapadalności10/08/2013
Pierwszy dzień wykupu10/05/2010
Ochrona kapitału w dniu zapadalności 100
Cena emisyjna certyfikatu 100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2010-02-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1299.54 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

W funduszu KBC Klik Polska FIZ zysk będzie zależeć od zachowania się indeksu obejmującego 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie (indeks WIG20), m.in.: PKO BP, PKN Orlen, PGNiG czy TVN.

Konstrukcja "klik odwrotny"
Konstrukcja ta polega na tym, iż na początku inwestycji inwestor zna maksymalny możliwy do uzyskania zysk. Następnie co miesiąc fundusz prowadzi obserwacje indeksu WIG20, jeśli:

  • indeks rośnie lub pozostaje na tym samym poziomie => wciąż inwestor ma szansę na maksymalny zysk
  • indeks spada => maksymalny zysk pomniejszamy o wartość spadku.

I tak co miesiąc, aż do dnia zapadalności funduszu. Zatem wystarczy, że indeks WIG20 nie spadnie (nie musi rosnąć) w trakcie trwania funduszu, aby inwestor uzyskał zysk na koniec inwestycji.

Nawet jeśli WIG20 będzie nieustannie spadał, Inwestor otrzyma na koniec inwestycji zwrot zainwestowanych do funduszu środków. Opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.

Subskrypcja certyfikatów trwała od 16 listopada do 31 grudnia 2009 r.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu jest 10 maja 2010 r. (żądania wykupu należy składać od 10 do 23 kwietnia 2010).
Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

 

[28-04-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: