KBC BRIC Jumper 1 FIZ

Fundusze AIG

KBC BRIC Jumper 1 FIZ

[11-05-2010] Fundusz opiera się na bardzo prostej zasadzie ustalenia jednej wartości początkowej w marcu 2010 roku i przeprowadzaniu co 12 miesięcy obserwacji wartości indeksu S&P BRIC 40.

  • Pierwsza obserwacja – marzec (2011): jeżeli S&P BRIC 40 jest wyżej niż w marcu 2010 r., Klient otrzymuje kupon 15%, a fundusz zapada. Jeśli S&P BRIC 40 jest niżej niż w marcu 2010 r., to czekamy na drugą obserwację.
  • Druga obserwacja – marzec (2012): jeżeli S&P BRIC 40 jest wyżej niż w marcu 2010 r., Klient otrzymuje kupon 30%, a fundusz zapada. Jeżeli S&P BRIC 40 jest niżej niż w marcu 2010 r., to czekamy na trzecią obserwację.
  • Trzecia/ostatnia obserwacja – marzec (2013): jeżeli S&P BRIC 40 wreszcie przebija w górę poziom z marca 2010 r., Klient otrzymuje kupon 45%, a fundusz zapada. Jeżeli wartość indeksu S&P BRIC 40 wynosi co najmniej 70% wartości początkowej, Klient otrzyma całość wpłaconych środków. W innym przypadku Klient partycypuje w całości spadku indeksu.

Informacje podstawowe

Typ funduszuinny
Data rejestracji22/02/2010
Zarządzający HORIZON Kredyt Bank BRIC JUMPER 1
Minimalny zapis 220000,00
Pierwszy dzień wykupu10/08/2010
Stopa udziału w instrumencie bazowym 100,00
Ochrona kapitału w dniu zapadalności 100
Cena emisyjna certyfikatu 220000,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2010-03-10220000.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-12226226.00 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

KBC BRIC Jumper 1 FIZ z częściową ochroną kapitału w dniu zapadalności, tzn. klient otrzymuje zwrot do 100% zainwestowanych środków*; jeśli indeks S&P BRIC 40 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej obliczonej w marcu 2010 roku.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu jest 10 sierpnia 2010 (żądania wykupu należy składać od 10 do 23 lipca 2010).
Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Fundusz dostępny był w subskrypcji od 18 do 29 stycznia 2010 r.

Dniem Zapadalności jest 10 kwietnia 2013 r; z tym że w przypadku wzrostu indeksu S&P BRIC 40 fundusz może zapaść wcześniej, tj. 10 kwietnia 2011 r. lub 10 kwietnia 2012 r.

Warunkowa ochrona kapitału: 100% zainwestowanych środków*; jeśli indeks S&P BRIC 40 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej obliczonej w marcu 2010 roku.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: