KBC BRIC FIZ


Fundusze AIG

KBC BRIC FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji16/08/2007
Zarządzający Fund Partners Kredyt Bank BRIC 1
Minimalny zapis 1000,00
Dzień zapadalności10/10/2013
Pierwszy dzień wykupu10/01/2008
Stopa udziału w instrumencie bazowym 70,00
Ochrona kapitału w dniu zapadalności 100
Cena emisyjna certyfikatu 100,00

Notowania w skrócie

 Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2007-09-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-05-10100.29 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Zysk zależy od zmiany indeksu S&P BRIC 40 Price Euro Index, który skupia 40 wiodących spółek z Brazylii, Rosji, Indii czy Chin. Spółki wchodzące w skład indeksu obejmują m.in. sektory energetyczny, finansowy, telekomunikacyjny i inne.

Inwestorzy otrzymują gwarancję wystawioną przez Bank KBC, która mówi że w przypadku niekorzystnych wyników portfela na koniec inwestycji, otrzymają oni zwrot zainwestowanego w fundusz kapitału w dniu zapadalności funduszu. Opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.

Uczestnik funduszu ma mozliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 21 czerwca 2007 do 3 sierpnia 2007.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

Fundusz o profilu zrównoważonym, z ochroną kapitału w Dniu Zapadalności funduszu.

[21-04-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: