ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących

ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.

  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency).

  • ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) inwestuje w dłużne instrumenty finansowe denominowane w walutach krajów należących do Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.

  • Zarządzający wybiera kraje, których ryzyko polityczne i ekonomiczne są możliwe do oceny oraz w kraje, w których przeprowadzono reformy ekonomiczne. Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji emitowanych w krajach rynków wschodzących.

Dane aktualne na dzień: 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: