ING Akcji Środkowoeuropejskich

ING Akcji Środkowoeuropejskich

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach regionu CEE, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek dających ekspozycję  na Europę Środkową (przez co rozumie się przede wszystkim kraje takie jak: Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Ukraina, Rosja, Grecja, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia).
  • Zarządzający funduszem wybierają spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • Zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wzrostowych z regionu CEE.

Dane aktualne na dzień: 03.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: