ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego

ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.

  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Renta Fund Global High Yield.

  • ING (L) Renta Fund Global High Yield inwestuje w obligacje korporacyjne o podwyższonym ryzyku (o ratingu niższym niż BBB) emitowane przez spółki na całym świecie.

  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego zarządzający wykorzystuje różnice w oczekiwanych stopach zwrotu, inwestując w obligacje korporacyjne spółek z różnych krajów, sektorów oraz o różnych poziomach ryzyka kredytowego.

  • Silnie zdywersyfikowany portfel wysokodochodowych i płynnych obligacji korporacyjnych.

Dane aktualne na dzień: 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: