ING (L) Ameryki Łacińskiej

ING (L) Ameryki Łacińskiej

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.

  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Invest Latin America.

  • ING (L) Invest Latin America inwestuje w akcje spółek mających siedzibę lub notowanych w krajach Ameryki Łacińskiej, jak również te, które posiadają dużą ekspozycję na ten region w związku z prowadzoną działalnością.

  • Portfel inwestycyjny jest budowany przede wszystkim na podstawie analizy poszczególnych spółek, krajów oraz sektorów.

  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek działających w różnych krajach i sektorach.

Dane aktualne na dzień: 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: