GE Debt Management Towarzystwo Funduszy


GE Debt Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

GE Debt Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. E. Plater 53
00-113 Warszawa

Fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie GE Debt Management

GE Debt Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego wymaga zezwolenia Komisji. Komisja wydaje zezwolenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, a odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu.

O zmianie statutu funduszu towarzystwo ogłosi w sposób określony w statucie. Zmiana statutu funduszu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Copernicus Capital" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: