Arka BZ WBK Akcji Tureckich

Arka BZ WBK Akcji Tureckich

Najważniejsze korzyści:

  • Wysoki potencjał zysku dzięki nawet 100-procentowemu zaangażowaniu na rynku akcji w jednej z najbardziej dynamicznych gospodarek Nowej Europy – Turcji
  • Możliwość dokonania wpłat i wypłat w złotówkach lub w euro
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Polityka inwestycyjna

Arka BZ WBK Akcji Tureckich jest subfunduszem akcji zagranicznych – rynku tureckiego.

Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: