Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Najważniejsze korzyści

  • Potencjalny zysk przekraczający oprocentowanie lokat walutowych
  • Możliwość dokonania wpłat i wypłat w złotówkach lub w euro
  • Możliwość zdalnego dostępu do inwestycji dzięki Arka Online i innym platformom internetowym

Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest funduszem obligacji europejskich.

Przynajmniej 75% aktywów subfundusz lokuje w papiery dłużne denominowane w euro, przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do Unii Europejskiej oraz emitowane przez największe i najbardziej wiarygodne korporacje europejskie.

Do 25% aktywów Subfundusz lokuje w papiery wartościowe denominowane w innych walutach niż euro.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: