Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Najważniejsze korzyści

  • Potencjalny zysk zbliżony do oprocentowania lokat bankowych jednak w przeciwieństwie do lokat jest możliwość wycofania środków bez utraty ewentualnego wypracowanego zysku
  • Możliwość zdalnego dostępu do inwestycji dzięki Arka Online i innym platformom internetowym

Polityka inwestycyjna

W skład portfela Subfunduszu wchodzą: bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa głównie o zmiennym oprocentowaniu, papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności.

Subfundusz może lokować do 30% aktywów w papiery wartościowe emitowane przez podmioty z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Subfundusz nastawia się na zabezpieczenie kapitału uczestnika bardziej niż na maksymalizowanie zysków z inwestycji.

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości oszczędności

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: