Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski (LUKAS Dynamiczny Polski)

Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski (do 22 września 2011 r. subfundusz działał pod nazwą LUKAS Dynamiczny Polski)

Subfundusz należy do kategorii funduszy zrównoważonych. Zakłada inwestowanie w akcje, instrumenty o podobnym charakterze i kontrakty terminowe na indeks WIG20 między 40% a 70% aktywów. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Wartość aktywów netto Credit Agricole Dynamiczny Polski charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: