Fundusze Superfund

Fundusze
Superfund

Superfund należy do
jednej z podkategorii funduszy
hedgingowych
, jaką stanowią fundusze
managed futures, czyli fundusze inwestujące wyłącznie w wystandaryzowane
kontrakty terminowe (futures).
Z uwagi na (teoretycznie) niską korelację z sytuacją na rynku
akcji, właściwie dobrany fundusz managed futures powinien obniżać
ryzyko
całego
portfela.

Wszystkie fundusze Superfund
bazują na w pełni zautomatyzowanych systemach
transakcyjnych
, które ostatnimi laty otrzymały wiele
międzynarodowych wyróżnień. Celem funduszy Superfund jest umożliwienie
inwestorom
osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków dzięki systematycznej kontroli
ryzyka i wykorzystaniu szerokiej dywersyfikacji rynkowej i inwestycyjnej.
Z drugiej strony, w praktyce systemy Superfund słabo radzą
sobie z gwałtownymi zmianami trendów oraz z sytuacjami kiedy na
rynku brak jest
jednoznacznych trendów, przez co w pewnych okresach generują także
znaczne straty (np. dla Superfund Trend Plus A najgorszy wynik
miesięczny wynosił -27,00 %).

Oferta Superfund TFI składa
się m.in z funduszy Superfund
SFIO
i Superfund
TREND PLUS
różniących się konstrukcją i – co za tym
idzie – opłatami i minimalną kwotą inwestycji.

Bieżące informacje

[15.02.2008] Raport zarządzających
funduszami Superfund

Początek 2008 roku na światowych giełdach upłynął pod znakiem przedłużającego
się pesymizmu wynikającego z rozczarowujących danych makro, dotyczących
optymizmu konsumentów, sprzedaży detalicznej oraz zatrudnienia.
Inwestorzy aktywni na parkietach zarówno krajów roziniętych jak
i rynków wschodzących wyzbywali się akcji, lokując swoje środki
w bezpieczniejsze instrumenty np. obligacje czy złoto.

[10.01.2008] Raport zarządzających
funduszami Superfund

Rok 2007 przyniósł znaczne wzrosty wartości indeksów na większości
światowych giełd, pomimo słabszego zachowania się rynków akcji
w miesiącach jesiennych i zimowych związanego z obawami o skutki
kryzysu na amerykańskim rynku kredytów subprime. Imponujące tempo
wzrostu gospodarki chińskiej przekładało się na wzrosty cen akcji
na większości giełd azjatyckich. Niemiecki DAX oraz amerykański
Nasdaq zyskały na przestrzeni mijającego roku po 18%.

[11.10.2007] Czy Superfund
jest taki super?

Oferta grupy kapitałowej Superfund stanowi jedną z nielicznych
okazji dla przeciętnego polskiego inwestora, aby zainwestować
w fundusze typu „managed futures”, czyli działające
w przeważającej mierze na rynku kontraktów terminowych (zainwestować
pośrednio,
jak będziemy mieli okazję wyjaśnić poniżej). Choć na chwilę obecną
trudno byłoby zarzucić Superfund nierzetelność w zarządzaniu
środkami klientów, tym niemniej struktura inwestycji polskiej
spółki zależnej
– Superfund TFI S.A. zawiera pewne zawiłości, które warto poddać
bliższej analizie.

[06.10.2007] Raport
zarządzających funduszami Superfund

Bardzo niskie notowania amerykańskiej waluty sprzyjały surowcom, które zanotowały
wzrost nie obserwowany od 32 lat. Sytuacja geopolityczna i rosnący popyt utrzymywały
w trendzie wzrostowym rynek surowców energetycznych, podczas gdy srebro i złoto
drożało na fali ucieczki inwestorów od lokat w taniejącego dolara. Płody rolne
drożały w związku z niekorzystna pogodą i prognozami niższych zbiorów.

[25.08.2007] Fatalne wyniki
Superfund w sierpniu

Ostatnie kilka tygodni stoi pod znakiem gwałtownych przecen na
rynkach akcji. W tej sytuacji zaskakują słabe wyniki wielu funduszy,
które z założenia miały być przygotowane
na podobne
sytuacje
awaryjne, w tym
funduszy opartych na strategiach hedżingowych. W większości
wypadków ich sierpniowe stopy zwrotu nie tylko nie odbiegały
na korzyść
od reszty rynku, ale wiele tego rodzaju instytucji znajdowało
się w ścisłej czołówce spadków. Spośród 369 badanych przez Analizy
Online funduszy krajowych, osiemnaście pierwszych pozycji pod
względem
rozmiarów spadków zajmują oferty inwestycyjne Superfund TFI,
ze stratami miesięcznymi wahającymi się od -32,8 proc. do -20,7
proc.
Jest to o tyle zadziwiające, że jak dotąd miały one opinię
bardzo słabo skorelowanych z sytuacją na rynku akcji. Tłumaczenia
zarządzających
o „krótkoterminowej korekcie” wydają się mało przekonywujące
w świetle faktu, że poza Superfund B SFIO wszystkie fundusze
tego towarzystwa są aktualnie wyceniane niżej niż w chwili uruchomienia
(nawet grudzień 2005).

[11.07.2007] Najwyższa
w historii wycena Superfund Q-AG

Korzystne trendy na międzynarodowych rynkach finansowych były kontynuowane
także w maju, co przyczyniło się do osiągnięcia przez wszystkie fundusze Superfund
pozytywnych wyników inwestycyjnych. Fundusz Superfund Q-AG (Strategia A) osiągnął
na koniec maja najwyższą historyczną wycenę na poziomie 6672,79 punktów, co
licząc od momentu utworzenia funduszu (marzec 1996 r.) odpowiada całkowitej
stopie zwrotu na poziomie 567%. W zależności od strategii inwestycyjnej fundusze
Superfund osiągnęły w maju stopy zwrotu w przedziale od 4.14% (Superfund A/EUR
SICAV) do 7.42%( Superfund C/EUR SICAV).

Myślisz o inwestycji
w fundusz Superfund A, B lub C?

Myślisz
o inwestycji w fundusz inwestycyjny Superfund?
Jeśli
tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz
kontaktowy Deutsche Bank PBC.

W ciągu 48 godzin po jego
wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje
się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty
i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz
ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z
usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza
nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani
nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE
OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby
wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje,
zaznacz okienko po jego lewej stronie.
Aby przejść do strony opisującej wybrany
produkt, kliknij na odpowiedni link.


Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady
w tym zakresie

Fundusze hedgingowe


Interesują mnie fundusze Superfund

Zagraniczne fundusze
inwestycyjne


Interesują mnie fundusze Franklin Templeton

Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Krajowe fundusze inwestycyjne


Interesują mnie fundusze Arka

Interesują mnie fundusze DWS

Interesują mnie fundusze ING

Interesują mnie fundusze Legg Mason

Interesują mnie fundusze AIG

Interesują mnie fundusze Union Investment

Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE
INFORMACJE

Określ
poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz
podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w
tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój
komentarz:


CZĘŚĆ
IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz
wyrazić zgodę na przetwarzanie
Twoich danych osobowych i potwierdzić
rzetelność informacji, jakie podałeś.

„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w przesyłanym zapytaniu
wyłącznie dla potrzeb Deutsche
Bank PBC S.A. oraz podmiotów z
nim współpracujących w zakresie
procesu sprzedaży zamawianych produktów
oraz dla celów marketingowych (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych
Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). „


tak

nie

„Oświadczam,
że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe.”


tak


 

Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ
DO NAS
.

[16.06.2007] Jak
funkcjonują fundusze hedgingowe?

Fundusze hedgingowe są wyrafinowanymi wehikułami finansowymi, stosującymi szereg
nowoczesnych strategii inwestycyjnych, w których instrumenty stosowane w tradycyjnych
strategiach hedgingowych zazwyczaj pełnią tylko rolę pomocniczą. Każdy fundusz
hedginowy reprezentuje inny model inwestycyjny. Strategie funduszy hedgingowych
wykorzystują różne kombinacje lewarowania, krótką sprzedaż, instrumenty pochodne,
arbitraż oraz szerokie spektrum aktywów rynkowych.

[01.02.2007] Dynamiczny
wzrost wyceny Superfund

Grudzień upłynął pod znakiem istotnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa
funduszy zarządzanych przez Superfund TFI. Udane zakończenie roku sprawiło, że
wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Superfund SFIO odnotowały w skali roku
dwucyfrową stopę zwrotu. Wzrost wartości jednostek funduszy zarządzanych zgodnie
ze strategią A,B oraz C wyniósł odpowiednio 12,93%, 24,9% oraz 22,83%. Warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu
Superfund Q-AG do najwyższego poziomu w historii.

Oceń ten artykuł: