Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu


Fundusze inwestycyjne stabilnego (zrównoważonego) wzrostu

Bardzo popularne w ostatnich czasach fundusze stabilnego wzrostu (zwane także funduszami zrównoważonego wzrostu) cechują się mniejszą podatnością na wahania koniunktury na rynku papierów wartościowych niż ma to miejsce w przypadku funduszy akcyjnych i funduszy agresywnego inwestowania.

Ich polityka lokacyjna bywa rozmaita. W portfelach funduszy tego rodzaju znajdziemy m.in.: jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, akcje, obligacje i inne papiery dłużne, lokaty terminowe oraz inne instrumenty.

Reklama

Chcesz zainwestować w fundusze?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

 

Całość portfela podzielona jest na sztywnie określone "kieszenie", w których musi być ulokowana określona z góry część środków uzyskanych od nabywców jednostek uczestnictwa (np. 30% – akcje, 70% – obligacje albo: Gotówka-10%, Akcje-30%, Obligacje – 60%).

Przyjęta polityka inwestycyjna wpływa istotnie na wielkość ryzyka i na możliwą stopę zwrotu inwestycji.

Działające w Polsce fundusze stabilnego wzrostu (wybór): AIG FIO Stabilnego Wzrostu | Allianz Stabilnego Wzrostu | Arka Stabilnego Wzrostu | Arka Zrównoważony | BPH Stabilnego Wzrostu | BPH Aktywnego Zarządzania | DWS Zabezpezpieczenia Emerytalnego | DWS Zrównoważony |GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu | SEB 1 – Zrównoważonego Wzrostu | SEB 4 – Stabilnego Wzrostu | Skarbiec Profit Plus | Skarbiec TOP Stabilnych | Skarbiec III Filar | ING Zrównoważony | ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus |

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne stabilnego (zrównoważonego) wzrostu" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: