Fundusz Skarbiec Waga


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec Waga

Fundusz Skarbiec Waga, w dłuższym okresie czasu, daje możliwość osiągnięcia zysku przewyższającego dochód z lokat bankowych przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym.

Odpowiednia konstrukcja portfela inwestycyjnego pozwala wykorzystać zarówno potencjał wzrostowy rynku akcji jak i możliwości oferowane przez rynek papierów dłużnych.

Fundusz Skarbiec Waga inwestuje z reguły w równych proporcjach w instrumenty dłużne, które stanowią w przeważającej części bony i obligacje Skarbu Państwa oraz w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, głownie wchodzących w skład indeksu WIG 20.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: