Fundusz inwestycyjny Skarbiec Dolarowa Obligacja


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz inwestycyjny Skarbiec Dolarowa Obligacja

Fundusz Skarbiec Dolarowa Obligacja umożliwia, w dłuższym okresie czasu, osiągnięcie zysków wyższych w porównaniu do dolarowych lokat bankowych.

Skarbiec Dolarowa Obligacja jest funduszem inwestującym w papiery dłużne denominowane w dolarach, charakteryzującym się, w dłuższej perspektywie, stabilnym i bezpiecznym wzrostem wartości inwestycji.

Fundusz Skarbiec Dolarowa Obligacja inwestuje w amerykańskie obligacje skarbowe, emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i rządy innych krajów OECD, w papiery komercyjne największych światowych korporacji (np. General Electric, Toyota, Nestle) oraz obligacje emitowane przez rząd polski w związku z restrukturyzacją polskiego zadłużenia zagranicznego (tzw. obligacje Brady’ego).

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: