Zezwolenie KNF dla OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA


Zezwolenie KNF dla OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA

W dniu 27 września 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła jednogłośnie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna. OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA jest pierwszą spółką komandytowo-akcyjną, która otrzymała zezwolenie KNF na prowadzenie takiej działalności.

OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA jest trzecią – obok OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. – spółką wchodzącą w skład Grupy OPERA. Jako wyspecjalizowany podmiot zarządzający przejmie zarządzanie funduszami OPERA, a w niedalekiej przyszłości zaoferuje zamożnym Klientom usługę asset management, czyli zarządzania indywidualnymi portfelami.

Maciej Kwiatkowski i Tomasz Korab – główni akcjonariusze OPERA TFI – jako komplementariusze OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy Spółki Komandytowo-Akcyjnej odpowiadają za działanie spółki całym swoim majątkiem osobistym.

Grupa OPERA to największa niezależna od banków, firm ubezpieczeniowych i zagranicznych instytucji finansowych oraz w 100% polska grupa finansowa.

Nota prawna: Przed użyciem strony "OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: