Fundusze inwestycyjne obligacji


Fundusze inwestycyjne obligacji

Wbrew reklamowym sloganom obligacje nie są zyskiem bez ryzyka – tym niemniej w ich wypadku ryzyko jest znacznie mniejsze niż w razie inwestycji w akcje albo instrumenty pochodne.

Aczkolwiek teoretycznie na funduszach obligacji można stracić, to zazwyczaj nie są to straty wyższe niż kilka procent wartości kapitału – natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia zysków jest bardzo wysokie i zazwyczaj ten zysk znacząco przekracza dochody z lokat bankowych.

Reklama

Chcesz zainwestować w fundusze?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Większe zyski, a zarazem także większe ryzyko, zapewniają fundusze obligacji denominowane w walutach obcych, takich jak euro czy dolary, których wartość zmienia się wraz z wahaniami na rynku Forex.

Fundusze obligacji działające w Polsce (wybór): AIG Obligacji Zagranicznych | AIG Obligacji | Allianz Obligacji | Arka Obligacji | Citi Obligacji | DWS USD Obligacji | Skarbiec Dolarowa Obligacja | UniKorona Obligacje | UniDolar Obligacje | Skarbiec Euroobligacja | Skarbiec Obligacja | ING Obligacji | DWS Dłużnych Papierów Wartościowych | DWS Euroobligacji | BPH Obligacji | BPH SFIO Dolarowych Obligacji | DWS Konwergencji | SEB2 – Obligacji i Bonów Skarbow | SEB5 Obligacji Skarbowych | SEB6 – Euro Lokata | GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne obligacji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: