Fundusz Legg Mason US$ High Yield Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason US$ High Yield Bond Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w Dolarach USA. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu poniżej Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD, notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku regulowanym dowolnego Kraju OECD.

Papiery wartościowe posiadane przez Subfundusz mogą mieć dowolny okres wymagalności i obejmują między innymi podporządkowane dłużne papiery wartościowe spółek, akcje preferencyjne, konsorcjalne kredyty bankowe oraz emisje niebędące emisjami władz państwowych USA lub niebędące spółkami USA, które mogą obejmować emisje z Krajów Rynków Rozwijających się.

Subfundusz może również kupować papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej lub niewyrażone w USD. Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka kredytowego w papierach wartościowych wyrażonych w walutach innych niż USD transakcjami w USD. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD.

Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w walutach innych niż USD, akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 10 grudnia 2001 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason US$ High Yield Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: