Fundusz Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason US$
Mortgage-Backed Securities Fund

Ten Subfundusz inwestuje na zasadzie uzyskania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD. Subfundusz inwestuje przede wszystkimi w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej o stałej i zmiennej stopie zwrotu wyrażone w USD notowane lub będące przedmiotem obrotu na giełdzie lub Rynku Regulowanym dowolnego Kraju Członkowskiego OECD.

Dozwolone inwestycje Subfunduszu obejmują między innymi Papiery Wartościowe, których Emisja Zostanie Ogłoszona, uważane za Zbywalne Papiery Wartościowe (notowane lub będące przedmiotem obrotu na giełdzie lub Rynku Regulowanym), papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych w USA (w tym papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie, emitowane przez Państwowa Krajowe Stowarzyszenie Hipoteczne, inne państwowe papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie, CMO, akcje mieszkalnictwa, papiery wartościowe wyłącznie odsetkowe lub wyłącznie kapitałowe).

Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, może on w ramach uzupełnienia dokonać alokacji w papiery wartościowe niewyrażone w USD lub w papiery wartościowe niższej jakości, pod warunkiem, że są one notowane lub będące przedmiotem obrotu na giełdzie lub Rynku Regulowanym Kraju Członkowskiego OECD. Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego papierów wartościowych niewyrażonych w USD do USD, chociaż nie jest to wymagane. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w wyrażone w USD papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i aktywami.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 15 listopada 2004.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: