Fundusze inwestycyjne Legg Mason


Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie.

Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 968 mld USD (stan na 31 marca 2007 roku). Centra inwestycyjne Legg Mason działają na najważniejszych światowych rynkach m.in.: USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, czy Singapurze i swoim zasięgiem pokrywają inwestycje na całym świecie.

W Polsce Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym. Klienci korporacyjni Legg Mason TFI S.A. w ramach PPE to m.in. Bank Handlowy w Warszawie, BP Polska, GlaxoSmithKline, MetLife TUnŻ, Południowy Koncern Energetyczny, Pratt&Withney.

W ofercie Legg Mason TFI znajdują się fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, różniące się strategią inwestycyjną, poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanego zysku.

Fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Legg Mason TFI S.A.

Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zagraniczne fundusze Legg Mason

Linki dotyczą funduszy, które mogą być oferowane w Polsce, ale są zarządzane przez zagraniczne firmy z grupy kapitałowej Legg Mason.

Seria Equity – Fundusze Akcyjne

Legg Mason Global Equity Fund
Legg Mason US Growth and Value Fund
Legg Mason US Large Cap Growth Fund
Legg Mason US Aggressive Growth Fund
Legg Mason US Fundamental Value Fund
Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund
Legg Mason Pan-Europe Equity Fund
Legg Mason Japan Large Cap Fund
Legg Mason Japan Small Cap Fund
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund
Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund
Legg Mason Greater China Equity Fund
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund

Seria Bond – Fundusze Obligacyjne

Legg Mason Global Bond Fund
Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund
Legg Mason Global Corporate Bond Fund
Legg Mason Global Convertibles Fund
Legg Mason US$ Core Bond Fund
Legg Mason US$ High Yield Bond Fund
Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund
Legg Mason EuroCore Plus Bond Fund
Legg Mason Euro Core Bond Fund
Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund

Seria Total Return

Legg Mason Total Return Fund

Gdzie można nabyć jednostki uczestnictwa?

Według informacji Komisji Nadzoru Finansowego, aktualnych na dzień 29.10.2007 r., jedynym dystrybutorem funduszy zagranicznych Legg Mason Global Funds FCP, Legg Mason Global Money Funds FCP oraz CitiSicav jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, działający jednocześnie jako agent płatności funduszy, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 15 lutego 2005 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze Legg Mason" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Myślisz o inwestycji w Fundusze Legg Mason ?

Myślisz o inwestycji w fundusze Legg Mason ? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

PRODUKTY INWESTYCYJNE:

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze Allianz
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Union Investment

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.)."

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Oceń ten artykuł: