Fundusz Legg Mason US$ Core Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason US $ Core Bond Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w Dolarach USA.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku regulowanym dowolnego Kraju OECD. Możliwości inwestycyjne Subfunduszu obejmują między innymi obligacje władz państwowych USA lub ich agencji, wspierane hipoteką i aktywami papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe spółek (w tym akcje preferowane).

Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niewyrażone w USD lub niższej jakości, pod warunkiem, że są one notowane lub są przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym Kraju członkowskim OECD. Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności i wyrażone w różnych walutach, które mogą obejmować waluty Krajów Rynków Rozwijających się.

Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do zabezpieczenia ryzyka kredytowego w papierach wartościowych wyrażonych w walutach innych niż USD transakcjami w USD. Subfundusz może posiadać papiery wartościowe o dowolnym okresie wymagalności. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w walutach innych niż USD, akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 7 listopada 1988 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason US$ Core Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: