Fundusz Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund

Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje w całym Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę i notowanych na Rynkach Regulowanych Regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, w szeregu branżach.

Dyrektor Inwestycyjny może inwestować do 30% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę poza Regionem, oraz w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń w zakresie kapitalizacji.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 30 września 2004 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: