Fortis L Fund Strategy Growth World


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Fortis L Fund Strategy Growth World

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Aktywny Wzrost Świat inwestuje w różne kategorie aktywów z całego świata. W normalnych warunkach rynkowych 75% portfela inwestowane jest w papiery wartościowe udziałowe, a 25% w obligacje. Celem funduszu jest osiągnięcie zysku powyżej przyjętego benchmarku, przy średnim poziomie ryzyka.

Obligacyjną część złożonego benchmarku stanowią globalne obligacje rządowe, europejskie obligacje korporacyjne oraz europejskie obligacje zamienne. Część udziałowa podzielona jest głównie pomiędzy duże europejskie i pozaeuropejskie spółki, małe europejskie spółki oraz europejskie spółki nieruchomościowe (akcje i inne notowane papiery wartościowe spółek, które opracowują projekty dotyczące nieruchomości, zarządzają nimi lub w nie inwestują). Fundusz może także inwestować, jeśli zarządzający uzna, że sytuacja jest w danym momencie sprzyjająca, w grupy aktywów nie ujęte w benchmarku, takie jak akcje i obligacje z krajów wschodzących oraz w instrumenty alternatywne.

Źródłem wartości dodanej jest taktyczna alokacja aktywów przez zespół zarządzający oraz wybór odpowiednich papierów wartościowych dokonywany przez wyspecjalizowane centra inwestycyjne.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Aktywny Wzrost Świat (Fortis L Fund Strategy Growth World)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: