Fortis L Fund Bond Convertible Europe


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Fortis L Fund Bond Convertible Europe

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Europejskich Obligacji Zamiennych inwestuje przede wszystkim w europejskie obligacje zamienne, które łączą w sobie cechy akcji i obligacji. Obligacje zamienne pozwalają korzystać ze wzrostu na rynkach akcji, równocześnie zapewniając wsparcie w przypadku spadających cen na tych rynkach.

Fundusz inwestuje głównie w segmencie obligacji zamiennych o współczynniku delta pomiędzy 25% a 75%, który charakteryzuje się większym potencjałem wzrostu wartości obligacji niż możliwością spadku cen. W portfelu funduszu mogą znajdować się również akcje oraz instrumenty pochodne. Strategia zarządzania funduszem uległa znaczącej zmianie w 2002 i analiza wyników historycznych powinna uwzględniać ten fakt.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis

NARZĘDZIA INWESTORA:
Wyszukiwarka funduszy
| Notowania funduszy | Ranking funduszy

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: