Fundusz Fortis L FIX Equity 5


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony USD

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony USD inwestuje w różne kategorie aktywów pochodzące z całego świata. W normalnych warunkach rynkowych 50% portfela inwestowane jest w papiery wartościowe udziałowe, a 50% w obligacje. Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu powyżej przyjętego benchmarku, przy średnim poziomie ryzyka.

Obligacyjną część benchmarku stanowią globalne obligacje rządowe. Część udziałowa obejmuje główne duże amerykańskie i nieamerykańskie spółki. Fundusz może także inwestować, jeśli uzna, że sytuacja jest sprzyjająca w danym momencie, w grupy aktywów nie ujęte w benchmarku. Źródłem wartości dodanej jest taktyczna alokacja aktywów przez zespół zarządzający oraz dobór odpowiednich papierów wartościowych dokonywany przez wyspecjalizowane centra inwestycyjne.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony USD (Fortis L Fund Strategy Balanced USD)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: