Fundusz DWS Dolarowych Obligacji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne DWS

Fundusz DWS Dolarowych Obligacji

Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w dolarach amerykańskich papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka kredytowego.

Fundusz lokuje nie mniej niż 80% aktywów w papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez podmioty posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym ("investment grade" rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor’s Corporation, Moody’s Investors Service lub Fitch Investors Service.

Nie więcej niż 20% aktywów może być lokowane w papiery wartościowe o charakterze dłużnym denominowane w polskich złotych oraz wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy DWS

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz DWS Dolarowych Obligacji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: