Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy

Fundusze AIG

Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu

– Przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku Amplico Subfunduszu Obligacji

– Charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym

– Średnio 30% wartości aktywów subfunduszu jest inwestowana w akcje spółek tworzących WIG

– Zaangażowanie w akcje wynosi do 40%.

– Pozostałe środki subfunduszu lokowane są w obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówkę

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

30% – akcje
70% – obligacje

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 14.02 zł
Maksymalna cena nabycia: 14.53 zł
Min. cena odkupienia: 14.02 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: 0.21 proc.
7 dni: -0.50 proc.
1 miesiąc: -3.11 proc.
12 miesięcy: 18.41 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: