Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusze AIG

Amplico Subfundusz Obligacji Światowych

Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją średnio i długoterminową (ponad 2 lata).

Modelowy skład portfela:

  • 45% PineBridge Emerging Markets Bond Fund
  • 45% PineBridge Global Bond Fund
  • 10% depozyty bankowe

Poprzez wyżej wymienione inwestycje, aktywa subfunduszu lokowane są w instrumenty dłużne, denominowane w różnych walutach, w następujących proporcjach: przeciętnie 60% w USD, pozostałe środki w walutach innych krajów należących przede wszystkim do OECD.

Aktywa inwestowane są na głównych rynkach świata (USA, Europa, Japonia) oraz rynkach wschodzących (Ameryka Południowa, Azja, Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka).

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

45% PineBridge Global Bond Fund
45% PineBridge Emerging Markets Bond Fund
10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 9.25 zł
Maksymalna cena nabycia: 9.34 zł
Min. cena odkupienia: 9.25 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: -0.11 proc.
7 dni: -0.32 proc.
1 miesiąc: 0.22 proc.
12 miesięcy: 8.06 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Oceń ten artykuł: